برای ما پیام بگذارید
راه های ارتباط با الفبا

آدرس:
سهروردی شمالی، خیابان خرمشهر، خیابان عربعلی، کوچه دوم
تلفن:
021-88532033
09126276375
ایمیل:
info@sabtealefba.com
مدیر عامل:
میلاد غلامی
تلگرام:
SabtAlefba
اینستاگرام:
SabtAlefba

125

ثبت برند موفق

23

پرونده باز ثبت برند

520

پرونده مالیاتی

600

اخذ جواز